,אשליות מתוקות"
,זהבים על הצואר וזה זורק       
 ,אותי משם לפה, אותך מפה לשם           
"כמו מנגינת בלט                 
     
מילים: שלמה ארצי