ויסאג – מנדלות
חזיונות ויזואליים של היקום הקוסמי וקיום הנפש פנימה.

חנות