מישהו מרבד יניח"
על עין כרם הרדומה       
ושלווה גדולה יבטיח                   
 "לרחביה ורוממה                                  
 מילים: דודו ברק