ראיתי עיר עוטפת אור"
והיא עולה בשלל צבעי הקשת        
והיא נוגנת בי כנבל העשור                    
"…ראיתי עיר עוטפת אור                                   
מילים: יוסף שריג