,אנחנו זן נדיר, ציפור משונה" 
,החלומות באויר, הראש באדמה         
,אנחנו מרמים בעיקר את עצמנו                
"…לא עיוורים, אבל לא מביטים                     
            
                                        מילים: מאיר גולדברג