,ים הדגן מתנועע, שיר העדר מצלצל"
    ,זוהי ארצי ושדותיה, זהו עמק יזרעאל          
 "תבורך ארצי ותתהלל, מבית אלפא ועד נהלל                
                      
מילים: נתן אלתרמן