תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה"
שניים עם הציפור עפים פורשים כנפיים      
תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה                
"שניים ומחייכים להם כל השמיים                                  
מילים: מיכל סנונית